Piegādes noteikumi

PIEGĀDES NOTEIKUMI UN IZCENOJUMI

Nomātā inventāra piegādes izcenojumi atkarīgi no apjoma un piegādes attāluma.
Visas preces un inventārs tiek piegādāts tikai pēc apmaksas saņemšanas uzņēmuma norēķinu kontā.